Tại Mỹ, đa số trường Đại học tư sẽ có chất lượng giảng dạy tốt hơn so với Đại học công, nhưng đi kèm với đó thì mức học phí cao cũng khiến nhiều sinh viên quốc tế phải chùn bước. Sau đây, mình sẽ chia sẻ thông tin top 5 trường đại học tư có chi phí thấp tại Mỹ để bạn tham khảo vào đưa ra quyết định chọn trường cho mình.