Trong quá trình làm hồ sơ xin visa định cư Úc, lý lịch tư pháp là một trong những yêu cầu bắt buộc mà luật Di trú Úc đề ra. Trong điều luật số 501 của Bộ Di trú Úc, Bộ Di trú Úc có quyền từ chối hồ sơ xin visa hoặc hủy visa mà bạn đang có nếu bạn không đáp ứng được yêu cầu về mặt nhân phẩm – hay còn gọi là tiền án tiền sự.